Trustees

ေက်ာင္းအက်ဳိးေဆာင္မ်ား
အရွင္ေတာသန   ဥကၠဌ
ဦးေဇာ္သိန္းဦး   ဒု-ဥကၠဌ
ေဒါက္တာ မင္းမင္းေသာ္   အတြင္းေရးမွဴး
ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္   ဘ႑ာေရးမွဴး-၁
မေအးစႏၵီထြန္း   ဘ႑ာေရးမွဴး-၂
 
ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႔
၁။ ေဒါက္တာဓမၼပီယ ေမတၱာနႏၵဝိဟာရ
၂။ ဆရာေတာ္ ဦးၾသသဓ  ဓမၼာနႏၵဝိဟာရ
၃။ ဆရာေတာ္ ဦးေတာသန သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း
၄။ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိက မုဒိတာေရႊေက်ာင္း
၅။ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႏၵ သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း

 

နာယကႀကီးမ်ားအဖြဲ႔
၁။ ေဒါက္တာမင္းဦး
၂။ ေဒၚထားထားေဆြ
၃။ ဦးမ်ဳိးမင္း
၄။ ေဒၚနီလာျမင့္
၅။ ဦးသိန္းလြင္    
၆။ ေဒၚစင္ဒီ

 

ဘ႑ာေရး အၾကံေပးအဖြဲ႔
၁။ ေဒါက္တာနီနီလွ
၂။ ကုိေအာင္ထြန္း

 

ဘ႑ာေရးႏွင့္စာရင္းအင္းအဖြဲ႔
၁။ ေဒါက္တာမင္းမင္းေသာ္
၂။ မေအးစႏၵီထြန္း
၃။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္

 

အလွဴခံ႒ာနအဖြဲ႔

၁။ ေဒါက္တာမင္းမင္းေသာ္
၂။ မမ်ဳိးမ်ဳိး
၃။ Nora
၄။ မေအးစႏီၵထြန္း

 

ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔
၁။ ေဒါက္တာမင္းမင္းေသာ္
၂။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး
၃။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္
၄။ Mr Carlos
၅။ မမ်ဳိးမ်ဳိး

 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
၁။ ဦးသိန္းလြင္    
၂။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္
၃။ ကုိသူရထြန္း   
၄။ ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္
၅။ ကုိဂ်ယ္ရီ
၅။ ကုိမ်ဳိးမင္းေအာင္

 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔
၁။ ဦးမ်ဳိးမင္း
၂။ ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္
၃။ ဦးသိန္းလြင္    
၄။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္
၅။ ကုိဂ်ယ္ရီ
၆။ ကုိခ်မ္းမြန္
၇။ ကုိမ်ဳိးမင္းေအာင္
၈။ ကုိတုိနီ
၉။ ကုိေသာမတ္စ္
၁၀။ ကုိဝဏၰ

 

ဆြမ္းကြမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ဆြမ္းစားေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
၁။ ဦးမ်ဳိးမင္း   ၂။ ေဒၚနီလာျမင့္
၃။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး   ၄။ မမ်ဳိးမ်ဳိး
၅။ ကုိKenneth   ၆။ မလြင္လြင္ေအာင္
၇။ မသင္းသင္း       ၈။ မနန္းအိအိေဝ
၉။ မခင္မာခ်ဳိ   ၁၀။ မေခ်ာစုလွဳိင္
၁၁။ မ Nora   ၁၂။ မေအးစႏၵီထြန္း
၁၃။ မရန္ျမင့္ျမင့္ရီ   ၁၄။ မတင္ညိဳလင္း
၁၅။ မခင္ဥမၼာသိန္း   ၁၆။ မခ်စ္ရည္ဝင္း
၁၇။ မလဲ႔လဲ႔ရီ   ၁၈။ ေနာ္စန္းသီတာ
၁၉။ မညိဳ    

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔
၁။ မမ်ဳိးမ်ဳိး (စာေစာင္)
၂။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး (Facebook)
၃။ ကုိဂ်ယ္ရီ (Website & Photo)
၄။ ကုိေထြး (Photo)
၅။ ကုိကုိလြင္ (Photo)

 

လူထုဆက္သြယ္ညွိႏွဳိင္းေရးအဖြဲ႔
၁။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး  (ျမန္မာ)
၂။ Mr. Carlos  (ႏုိင္ငံျခားသား)
၃။ မမ်ိဳးမ်ိဳး  (ႏုိင္ငံျခားသား)

 

ကေလးမ်ား ယဥ္ေက်းလိမ္မာ သင္ၾကားထိန္းသိန္းေရးအဖြဲ႔႔
၁။ မမ်ဳိးမ်ဳိး
၂။ မ Nora
၃။ မခင္သန္းႏြယ္
၄။ မဥမၼာျမင့္
၅။ မေရြးေရြး
၆။ မယူကီစံလြင္

 

အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ၾကိဳဆုိေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔
၁။ ဦးသိန္းလြင္       ၂။ ကုိေထြး
၃။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး   ၄။ ကုိကိုလြင္
၅။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္   ၆။ ကုိဂ်ယ္ရီ
၇။ ကုိေက်ာ္ဇင္ဝင္း   ၈။ ကုိေသာမတ္စ္
၉။ ကုိသူရထြန္း   ၁၀။ ကုိမ်ဳိးမင္းေအာင္
၁၁။ ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္   ၁၂။ မန္းဝင္းႏုိင္
၁၃။ ကုိေက်ာ္စြာၾကည္         ၁၄။ ကုိစည္သူေနာင္
၁၅။ ကုိစိန္ဝင္းထြန္း   ၁၆။ ဦးယုလွဳိင္

 

အခမ္းအနား ဆြမ္းျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႔
၁။ ေဒၚနီလာျမင့္       ၂။ ေဒၚစင္ဒီ
၃။ ေဒါက္တာနီနီလွ   ၄။ မနန္းရွဲန္တစ္
၅။ မ Nora   ၆။ မနန္းအိအိေဝ
၇။ မေရြးေရြး   ၈။ မရန္ျမင့္ျမင့္ရီ
၉။ မခင္မာခ်ိဳ   ၁၀။ မခ်စ္ရည္ဝင္း
၁၁။ မတင္ညိဳလင္း   ၁၂။ မလြင္လြင္ေအာင္
၁၃။ မယဥ္ယဥ္             ၁၄။ မထုိက္ထုိက္စံ
၁၅။ မခုိင္မာျမင့္        ၁၆။ ေဒၚရီရီဦး
၁၇။ မျမတ္ျမတ္သြယ္   ၁၈။ မခင္မ်ဳိးေအး

 

ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႔
၁။ ကုိေဇာ္သိန္းဦး      ၂။ ကုိဂ်ယ္ရီ
၃။ မနန္းရွဲန္တစ္   ၄။ မနန္းအိအိေဝ
၅။ မေအးစႏၵီထြန္း   ၆။ မယဥ္ယဥ္
၇။ ေဒါက္တာမုိးဆန္း   ၈။ မစင္သီယာ

 

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္မီးဖုိေခ်ာင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
၁။ ေဒၚနီလာျမင့္      ၂။ မနန္းရွဲန္တစ္
၃။ မခင္မာခ်ဳိ   ၄။ မေအးစႏၵီထြန္း
၅။ မခ်စ္ရည္ဝင္း   ၆။ မလြင္လြင္ေအာင္
၇။ မေခ်ာစုလွဳိင္   ၈။ မေရြးေရြး
၉။ မတင္ညိဳလင္း   ၁၀။ မယဥ္ယဥ္     
၁၁။ မNora

 

ေက်ာင္းစိမ္းလန္းစုိေျပေရးအဖြဲ႔
၁။ ဦးသိန္းလြင္       ၂။ ကုိေအာင္ထြန္း
၃။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ထက္   ၄။ ကုိသူရထြန္း
၅။ ကုိဂ်ယ္ရီ   ၆။ ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္
၇။ ကုိမ်ဳိးမင္းေအာင္   ၈။ ကုိစိန္ဝင္းထြန္း
၉။ ဦးယုလွဳိင္

 

EventsCurrently showing no result, please stay tuned.


အြန္လိုင္းအလွဴေတာ္

သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းသို့ Paypal Send Money ျဖင့္ sasanagonyikyaung@gmail.com သို႕အလွဴေငြလႊဲပို႕ႏိုင္ပါသည္။